สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยี่ยมประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานที่ความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุ


ท้องนา ในประเทศประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมู่ 7 สิ่งอัศจรรย์ของโลก เป็นหลุมฝังศพหินอ่อนสีขาว หินแลง แต่งแต้มดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและก็เครื่องเพชรพลอยจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและก็ยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร รอบๆข้างหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามที่กว้างขวาง มีทางเดินสู่ตึก 4 ทาง มีน้ำพุรวมทั้งสระเรียงยาว ใช้เวลาสำหรับการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานที่ปัตชูรรมโมกุลของประเทศอินเดียและก็อาหรับอิหร่านนมุสลิม ใช้ช่างแล้วก็คนงานการผลิตสูงถึง 20,000 คน ทุกรูปทรงของหลุมฝังศพมีความสมมาตรในทุกๆส่วนและก็วิจิตรบรรจงงดเว้นงานที่สุด ถูกทำขึ้นโดยสมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของท่าน นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินอายุ ภายหลังการให้กำเนิดผู้สืบสกุลผู้ที่ 14 เพียงแต่ 60 นาที การถึงแก่กรรมของพระมเหสีที่เป็นหวานใจมากมายที่อยู่รับประทานร่วมกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน เสียใจอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติจำนวนมากของท่านหมดไปกลับการผลิตอนุสรณ์สถานที่ความรักของทั้งคู่ ภายหลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระบุตรชายองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้มีความคิดเห็นว่าพระพ่อใช้สมบัติไปๆมาๆกมายมากมาย ก็เลยได้คิดชิงบัลลังก์จากพระพ่อแล้วได้จับสมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ไปขังในป้อมอัครา สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ทำเป็นเพียงแต่ยืนเขย่าเท้ามองดูมายังทัชมาฮาลและก็รำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงเหล็กที่ถูกขังอยู่แต่ละวัน ทุกๆวันเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปี และก็ได้ตายลงในช่วงคริสตศักราช 1666 หากแม้ยามที่ท่านสินอายุเวลาก่อนท่านสิ้นลม ก็ยังดูมาที่อนุสรณ์สถานที่นี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนสิ้นใจดวงใจท้ายที่สุด พระศพของท่านได้ถูกเอามาตั้งเอาไว้ในทัชมาฮาลเคียงคู่พระมเหสีที่ท่านทรงรักชั่วกับชั่วกัลป์ ปัจจุบันนี้ ทัชมาฮาลจะสวยมาในตอนตะวันขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเนื่องจากแสงสว่างจากดวงตะวันส่องมากมายระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก ถ้ามาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแล้วไม่มาดูทัชมาฮาลที่เป็นเยี่ยมในสิ่งมหัจรรย์และก็น่าจะมาไม่ถึงแน่ๆ

Author: Edith Welch